• Vertrouwenspersonen

  Agressie, geweld, pesten, discriminatie, criminaliteit en (seksuele) intimidatie horen niet thuis bij v.v. Succes. Het Bestuur heeft dan ook een duidelijk standpunt, namelijk dat ieder lid van onze vereniging respect moet hebben voor de persoonlijke grenzen van een ander en andersom. Mochten er toch problemen zijn, waarbij deze grenzen niet gerespecteerd worden, dan probeer je als lid dit uiteraard eerst zelf op te lossen, eventueel met behulp van je medespelers, trainer, leider of een bestuurslid. Kom je hier niet uit? Dan is er een rol weggelegd voor de vertrouwenspersoon die kan adviseren, bemiddelen en ondersteunen, wetende dat hij of zij een geheimhoudingsplicht heeft. 

  Onze vertrouwenspersonen
  Je kunt altijd met onze vertrouwenspersonen, Tjeerdtje Rode en Toon van der Kooij, contact opnemen als je je ergens zorgen over maakt of als je problemen op een onafhankelijke en op vertrouwelijke wijze wil bespreken. Je kunt hen bereiken door een mail te sturen naar tjeerdtje@vvsucces.com of naar toon@vvsucces.com

  Belangrijk te weten: Wat met ons wordt besproken zal op een vertrouwelijke wijze gebeuren en alleen met jouw toestemming kunnen bestuursleden of derden op de hoogte worden gebracht.

  Na ontvangst van je mail maken we een afspraak en vindt een eerste gesprek plaats. Naar aanleiding hiervan wordt een vervolgtraject samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. Dit traject kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

  Reglement Vertrouwenspersoon v.v. Succes

  1. Het Bestuur van v.v. Succes wijst minimaal één persoon binnen de vereniging aan voor de functie van vertrouwenspersoon, die de functie vrijwillig en onbetaald binnen de vereniging vervult;
  2. Een vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn, dan wel te worden;
  3. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
   1. De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
   2. De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoord vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties en registreert;
   3. De vertrouwenspersoon begeleidt betrokkene in het verdere verloop van de melding.
   4. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken strikt in vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid gegarandeerd is;
   5. De vertrouwenspersoon kan het Bestuur van de vereniging, alleen met toestemming van betrokkene, in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, dan wel rapport uitbrengen bij het Bestuur.
   6. De vertrouwenspersoon adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
   7. De vertrouwenspersoon houdt een eenvoudige rapportage voor zijn of haar eigen administratie bij;
   8. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging bij ongewenst gedrag. Hieronder vallen in elk geval: agressie en geweld, pesten, bedreiging, discriminatie, interne criminaliteit, fraude en (seksuele) intimidatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst en grensoverschrijdend gedrag worden beschouwd.
  4. Indien in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of iemand anders binnen de vereniging wordt benaderd? Dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld en / of wijst men op de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon in te schakelen;
  5. Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet geschorst of geroyeerd worden ten gevolge van een actie die vanuit de functie van vertrouwenspersoon is ingezet;
  6. De vertrouwenspersoon signaleert, het Bestuur van de vereniging is verantwoordelijk, anticipeert en reageert bij het ontvangen van informatie van de vertrouwenspersoon, indien betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven;
  7. Ten bate van het jaarverslag van de vereniging, geeft de vertrouwenspersoon uiterlijk op 31 mei van het jaar het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het Bestuur;
  8. Het Bestuur maakt in het jaarverslag in de jaarvergadering melding van het aantal klachten over ongewenst gedrag.