• Uitnodiging ALV op 17-11-2023

  Alle leden van v.v. Succes zijn hierbij uitgenodigd om te komen naar de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 17 november 2023 in de kantine van v.v. Succes.

  De ALV begint om 20:00 uur, de kantine zal open zijn vanaf 19:30 uur.

  Alle leden (inclusief ereleden en leden van verdienste), maar ook ouders/verzorgers als vertegenwoordiger van hun voetballende zoon en/of dochter, zijn van harte welkom.

  Tevens rekenen wij op de komst van een ieder die een functie, zoals leider, trainer, etc, binnen onze vereniging vervult.

 • Voorlopige agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2021-2022.
  3. Jaarverslag seizoen 2022-2023.
  4. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2022-2023.
  5. Verslag van de kascontrolecommissie.
  6. Vaststelling jaarrekening 2022-2023.
  7. Vaststelling begroting seizoen 2023-2024.
  8. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025.
  9. Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2023-2024.
  10. Bestuursverkiezing.
  11. Beleid.
  12. Rondvraag.
  13. Sluiting.

  Voor de rondvraag:

  - Weekendvoetbal. Voor meer info klik op deze link.

 • Financiële stukken

  Een beknopte begroting staat onderaan deze pagina. Overige stukken zijn vanaf heden op verzoek op afspraak met penningmeester Rick Doesburg (penningmeester@vvsucces.com) in te zien.

 • Contributie vaststellen

  De contributie is nog onderwerp van gesprek, de bedragen zullen uiterlijk 1 week voor de vergadering worden toegevoegd.

  Het bestuur stelt voor het seizoen 2024-2025 een contributie voor als volgt:

  • 18 jaar en ouder € 45,- per kwartaal
  • Van 14 tot 18 jaar € 34,- per kwartaal
  • Van 7 tot 14 jaar  € 32,- per kwartaal 
  • Tot 7 jaar € 29,- per kwartaal 
  • 35+ voetbal € 17,50 per kwartaal 
  • Walking Football € 12,50 per kwartaal

  Voor de gezinnen/personen die voetbal niet kunnen betalen hebben we binnen v.v. Succes fondsen om daaruit te betalen (voor info mail naar info@vvsucces.com en klik op deze link). 

  Voor de gezinnen/personen die daar (net) buiten vallen of niet van alle fondsen gebruik mogen/kunnen maken wil v.v. Succes de contributie zo laag mogelijk houden.

 • Bestuur

  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:

  • Geen

  Periodiek aftredend en herkiesbaar:

  • Stephan de Vries

  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:

  • Raymond Leever

  Uiteraard is iedereen van harte welkom om zich kandidaat te stellen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail: secretaris@vvsucces.com, dit kan tot 10 november 20:00uur.

 • Notulen algemene ledenvergadering 4-11-2022

  Klik op deze link voor de agenda en notulen van de ALV 4-11-2022.

 • Beknopte begroting 2024