• Toestemming gevraagd

  Vanwege Corona heeft de Algemene Ledenvergadering van onze mooie vereniging helaas nog niet kunnen plaatsvinden.

  Als bestuur zijn we verheugd om te melden dat we een nieuwe penningmeester (Rick Doesburg) en een nieuwe secretaris (Dennis Klein) hebben gevonden. Zij draaien al langere tijd mee in het bestuur als aspirant bestuurslid.

  Normaal gesproken zouden zij in November 2020 tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn voorgedragen, na het periodiek aftreden van Paul Visser als secretaris en Frank Dikken als penningmeester.

  Alles is nu anders
  Omdat we nog geen Algemene Ledenvergadering hebben gehad, maar hen wel graag officieel als bestuurslid willen inschrijven, willen we via deze weg hiervoor toestemming vragen aan onze leden.

  Mocht je bezwaar hebben op ons voorstel dan horen we dit graag voor 1 maart 2021. Een bezwaar kan je schriftelijk richten aan info@vvsucces.com Mochten we geen bezwaar ontvangen, dan schrijven we op 1 maart 2021 Dennis en Rick met alle plezier in als bestuurslid van v.v. Succes.

  Uiteraard hopen we de Ledenvergadering voor het einde van het seizoen te kunnen organiseren, echter alles hangt af van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona virus. We zullen dit maand voor maand bekijken.Zodra er nieuws is hieromtrent dan zullen we dit direct delen met onze leden.

  Met een sportieve groet,

  namens het bestuur van v.v. Succes,

  Patrick Mulder
  Voorzitter