• Nieuwe impuls jeugdopleiding

    Zoals vaker beschreven via dit medium is v.v. Succes volop bezig om de jeugdopleiding te verbeteren. Zo zijn we twee jaar terug gestart met een ontwikkelingstraject vanuit de KNVB. Zij kijken samen met ons bestuur naar ontwikkel punten binnen onze vereniging. Voor de jeugdafdeling is de ambitie uitgesproken om binnen een aantal jaar met alle teams 1 niveau hoger te willen spelen. Om deze plannen te kunnen realiseren wordt er veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de jeugdafdeling. Eén van de doelstellingen is om alle trainers binnen de club uniform te laten trainen en toe te werken naar een meer gestructureerde jeugdopleiding. Bij deze ambitie hoort ook dat trainers zichzelf kunnen ontwikkelen door middel van gerichte KNVB opleidingen.

    Afgelopen seizoen is de eerste lichting trainers geslaagd voor hun basiscursus bij de KNVB. Dit seizoen zijn onze Hoofd Opleidingen actief aan de slag met het begeleiden van onze jeugdtrainers. Zo hebben zij tijdens de eerste fase voor alle jeugdteams de trainingen voorbereid en werden de trainers ook begeleid bij hun training. Ook werd een nieuwe groep trainers enthousiast gemaakt om een trainerscursus te gaan volgen en met succes! Want vrijdag hebben Edwin, Ruud, Dirk, André, Henk, Dennis, Thijs en Paul de basisopleiding afgerond aan de KNVB Academie. Onder de enthousiaste leiding van Marcel van Marsbergen, Stanley Van Kesteren en (onze!) Rikkert de Ruiter (KNVB) werden onze trainers én die van ZAP opgeleid volgens de voetbalvisie van de KNVB. Hiermee hebben we nu een grote groep goed geschoolde trainers en wat een enorme kwaliteitsimpuls gaat geven aan onze jeugdopleiding.

    Het bestuur feliciteert de geslaagde trainers van harte en is enorm trots op deze talentvolle, gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers!

    Wil jij ook je trainersdiploma halen?
    Pupillentrainer, Juniorentrainer of zelfs UEFA C of UEFA C Youth? Dat kan! v.v. Succes stimuleert én ondersteunt alle jeugdtrainers om hun diploma te halen. Wil je meer weten of heb je vragen aan de pas geslaagde trainers over de opleiding? Spreek Edwin, Ruud, Dirk, André, Henk, Dennis, Thijs of Paul aan langs de lijn of mail naar jeugd@vvsucces.com