• Landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 3 maart 2021

  Algemene richtlijnen:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • Schud geen handen.
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
  • Er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit.
  • Sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten.
  • Sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 2 personen sporten.
  • Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen.
  • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
  • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.
  • Na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
  • In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt hierbij rekening met het op tijd thuis zijn.

  Vereniging en accommodatie 

  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
  • Toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.

  Wedstrijden

  • Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hier op vormt een groep topsporters.

  Sporten tot en met 26 jaar

  • Sporters tot 27 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
  • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club / vereniging.
  • Personen met klachten blijven thuis.

  Sporten vanaf 27 jaar of ouder

  • Buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit.

  Trainer/coach

  • Ttrainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep.
  • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

  Uitzonderingen

  • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.

  Eventuele besmetting

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen.
  • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.