• Vanaf 4 november om 22:00uur is er een tijdelijke aanscherping op de coronaregels, met als doel om het aantal nieuwe besmettingen sneller te verlagen. Deze maatregelen zijn dus ook een aanvulling op de regels van 14 oktober 22:00uur. 

  Tot 19 november gelden de volgende aanvullende maatregelen op die van 14 oktober.

  Sporten vanaf 18 jaar

  • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
  • Sport alleen of met iemand anders. Dus niet met meer dan 2 mensen.
  • U mag dus ook geen lessen volgen met meer dan 2 mensen.
  • Wedstrijden mogen niet.
  • Deze regels gelden voor mensen van 18 jaar en ouder.

  Sporten tot 18 jaar

  • De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
  • Zij mogen wel in grotere teams sporten.
   Of met meer kinderen bij elkaar.
  • Zij mogen wel wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.

  Klik hier voor de link naar de website van de rijksoverheid.

   ---------------------------------------------------------------------------------

  Maatregelen lockdown 14 oktober 22:00uur

  Het zal je vast niet zijn ontgaan, maar sinds 14 oktober 22:00uur zijn we in 'Gedeeltelijke lockdown' gegaan. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

  Dit geeft uiteraard veel vragen bij iedereen, hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen.

  Zijn competities en wedstrijden toegestaan?
  Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

  Zijn andere vormen van sporten toegestaan?
  Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

  Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal vier personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport?
  Ja, je mag in groepen van maximaal vier elke sport beoefenen. Deze gezelschapsgrootte van maximaal vier personen geldt bij het sporten voor senioren vanaf 18 jaar.

  Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal vier personen in 1 sportzaal of op 1 sportveld tegelijk te trainen. Op deze manier kan een team of clubtraining plaatsvinden. Gebruik hierbij gezond verstand en train dan in meerdere groepjes van maximaal vier personen (bv 4x4 of 8x2 of 16x1) met inachtneming van anderhalve meter afstand.

  Voor kinderen tot en met 17 jaar en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet.

  Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

  Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen?
  Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

  • bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in meerdere groepjes van maximaal vier personen (bijvoorbeeld 4x4, 8x2 of 16x1;
  • in die groep van maximaal vier personen moet men tijdens het sporten continu minimaal anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar en vanzelfsprekend ook voldoende afstand tot andere groepjes;
  • het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
  • voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;
  • voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend;
  • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
  • wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;
  • de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het totale aantal van dertig personen;
  • voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van vier personen, inclusief begeleider/trainer.

  Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?
  Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

  Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?
  Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

  Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

  Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?
  Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

  Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
  Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

  Mag er een volwassen trainer aanwezig zijn bij trainingen van kinderen en jeugd die vallen onder de juniorencompetities?Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie hoeven zich tijdens het sporten niet aan de groepjes van maximaal vier en maximaal 30 personen te houden. Het is daarbij toegestaan dat er een of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dat aantal zo laag mogelijk te houden.

  Volwassenen moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.

  Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?
  Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging.

  Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?
  De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

  Toiletgebruik is wel toegestaan.

  Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werking?
  In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

  Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 

  Voor meer info op de site van NOC/NSF klik hier