• Notulen algemene ledenvergadering (ALV) 17-11-2023

  Hieronder de notulen van de algemene ledenvergadering (verder te nomen ALV) v.v. Succes d.d. 17-11-2023. Voor de notulen van de ALV 2022 en de uitnodiging ALV 2023 kunt u klikken op de links.

 • Agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2021-2022.
  3. Jaarverslag seizoen 2022-2023.
  4. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2022-2023.
  5. Verslag van de kascontrolecommissie.
  6. Vaststelling jaarrekening 2022-2023.
  7. Vaststelling begroting seizoen 2023-2024.
  8. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025.
  9. Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2023-2024.
  10. Bestuursverkiezing.
  11. Beleid.
  12. Rondvraag.
  13. Sluiting.
 • 1. Opening door de voorzitter

  Voorzitter Patrick Mulder opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. In het bijzonder de aanwezige leden van verdienste en ereleden. Ook een speciaal welkom voor een afvaardiging vanuit het bestuur van h.v. Tonegido, welke volgens goed gebruik ieder jaar uitgenodigd wordt voor onze jaarvergadering. 

  Er wordt gehoopt op een positieve en vooral constructieve vergadering. 

  Afberichten zijn ontvangen van Paul Visser, Sandor Doesburg, Edwin Ansink, Edwin Wittink, Loes Ansink en Geert Jasper.

  Helaas zijn er ook dit jaar weer succes-ers ons ontvallen, opvallende namen zijn Jan Takes, Arnoud Vooijs en Rits Poelman en Rein den Hollander. Voor allen (ook die niet zijn genoemd) die ons zijn ontvallen wordt een moment stilte in acht genomen.

 • 2. Vaststellen notulen afgelopen vergadering

  Ten aanzien van het stellen van de notulen van ALV 4-11-2022 zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV 4-11-2022 worden vastgesteld.

  Klik op deze link voor de notulen van ALV 4-11-2022.

 • 3. Jaarverslag 2022-2023

  Terugblik op het afgelopen seizoen door de secretaris (Dennis): 

  Jaarverslag:

  Een vereniging verenigt primair leden, vandaar ook de naam vereniging. Je wilt samen iets doen (voetballen) en om dat te kunnen doen verenigen wij onszelf in de vereniging v.v. Succes. Maar een vereniging bestaat uit de gouden driehoek van leden, vrijwilligers en sponsoren. Zodra een van deze hoeken uit de driehoek wegvalt is er geen voetbal (vereniging) meer.

  Alles begint met vrijwilligers. Die trekken de lijnen, zoeken sponsoren en zorgen er voor dat leden kunnen voetballen. Maar let wel, elk lid is ook vrijwilliger. Dit is verplicht want zonder kunnen we niet voetballen. Het beleid wat er is voor vrijwilligerswerk blijft, het werkt en alle taken/functies zijn ingevuld.

  Maar er zijn ook leden die niets doen, soms met een goede reden en daar is dan alle begrip voor. Maar zonder overleg met het bestuur is dat toch parasiteren op andere leden, dat past niet bij een vereniging.

  Mocht je mensen in je team hebben die niets doen, spreek elkaar daar dan ook op aan. Doe je nog niets, neem dan contact met ons op. Zo niet, dan blijven wij jou bellen. Vele handen maken licht werk in het vrijwilligerswerk maar ook in het werven van vrijwilligers, dus spreek ook elkaar er op aan.

  Gelukkig hebben wij er bij v.v. Succes weer een seizoen van groei op zitten. Tegen de trend in, kijk ook maar eens in de naaste omgeving waar veel verenigingen het helaas erg moeilijk hebben of lees maar het nieuws, groeit v.v. Succes. Groei is er in alle hoeken van de driehoek. We verenigen meer leden, meer sponsoren en meer vrijwilligers dan het seizoen hiervoor. 

  Maar met die groei in vrijwilligers merkten wij als bestuur dat er afgelopen seizoen eilandjes ontstaan. Vrijwilligers met de ene taak komen een groep vrijwilligers met een andere taak niet tegen en komen dan ook niet in gesprek met elkaar. Dat druist in tegen alles waar een vereniging voor staat, het verenigen van mensen.

  De oproep is al vaak gedaan maar ook nog een keer vanaf dit podium. Wanneer een groep vrijwilligers vindt dat een andere groep vrijwilligers iets niet goed doet. Ga dan in gesprek met elkaar, dan raak je met elkaar verenigt. Misschien doet die ander het wel voor een goede reden en kan je samen tot een oplossing komen. Ga dus in gesprek met elkaar.

  Vanaf hier dan ook meteen een compliment aan de vrijwilligers die het mogelijk maken om te kunnen voetballen. Maar zoek dus ook elkaar op wanneer een andere groep iets doet wat niet zint. We zijn immers allemaal verenigt in v.v. Succes. En spreek elkaar aan wanneer iemand niets doet. Alles begint met vrijwilligers.

  Complimenten willen we ook geven aan de senioren zoals die dat sinds 2 seizoenen oppakken met de scheidsrechters. Dit werkt goed en is de enige manier om te kunnen blijven voetballen. Klik op deze link voor scheidsrechter indeling. De indeling hiervoor is soms lastig te maken vanuit bestuurlijke kant omdat bijv. de KNVB laat is met het definitief maken van het speelschema. Ver vooruitplannen kan eigenlijk ook niet omdat er altijd wel wijzigingen zijn (wedstrijden die niet doorgaat, verschuiven, etc.) en het werk moet gelijk worden verdeeld.

  Maar nogmaals, complimenten voor hoe dit is opgepakt door de senioren. We zien ook gebeuren wanneer we uitspelen bij andere verenigingen, dat op het veld nog een scheidsrechter aangewezen moet worden met alle onenigheid van dien. Die kant moeten wij als v.v. Succes niet op. Ter info: Martien Kostwinder geeft met regelmaat scheidsrechters cursussen die iederen kosteloos kan volgen.

  Helaas is promotie afgelopen seizoen niet gelukt, de teleurstelling was wederom groot in het dorp. De hoofdtrainer Larbi Koukou is gestopt en Ben Visser is de uitdaging aangegaan om onze mooie vereniging naar het kampioenschap te leden. Laten we hopen dat we einde van dit seizoen met de kampioensschaal van de club van 100 door het dorp kunnen. Klik op deze link voor de schaal van 100.

  Afgelopen seizoen zijn het B en trainingsveld aangepakt, waar het C en A veld het seizoen hier voor al waren gedaan. Deze velden zijn nu voorzien van nieuwe drainage (en dat was nodig in de afgelopen weken), beregening en robotmaaier. Daarbij is de hoop dat de velden langer bespeelbaar zijn in steeds langer wordende periodes van droogte. Klik op deze link voor succes in het nieuws met de velden.

  De automatisering om de vrijwilligers te ontlasten werkt dus (denk aan maairobot en sproeier). Om automatisering door te kunnen zetten hebben we een nieuwe server met kast geïnstalleerd en een nieuwe WiFi geinstalleerd. Deze WiFi is betrouwbaar genoeg om straks een kassa op aan te sluiten die het weer makkelijker en sneller maakt voor de vrijwilligers in de kantine. Dit makkelijk maken voor de kantine is nodig. In het afgelopen jaar zijn er zondagen geweest dat het eigenlijk te druk begint te worden in de kantine. Dus het werk moet makkelijker en slimmer.

  De site is al een paar jaar direct gekoppeld aan de KNVB voor afgelasten/wijzigingen in het speelschema en deze berichten komen ook direct in de app van de leden. Ook dit werkt goed en makkelijk. Om daar een voorbeeld in te geven, zodra Willem een afgelasting of wijziging officieel maakt, gaat er meteen een bericht naar alle leden met de app en staat het ook op de site. Zodra we in het programma zetten dat de ALV is, dan komt dat bij alle leden in het programma te staan. Dit soort slimmigheden zullen we op in blijven zetten.

  Samenvattend, het was een leuk seizoen. Uiteraard waren er problemen, wat ook niet gek is bij een dergelijke vereniging, maar zolang wij verenigt blijven dan lossen we het allemaal op.

 • 4. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2022-2023

  Terugblik Jeugdcommissie seizoen 2022-2023 door de jeugdvoorzitter (Raymond):

  Het seizoen 2022-2023 begon eigenlijk heel ouderwetsch. Omdat het A-veld en C-veld helemaal op de schop gingen hadden we voor het eerst geen zomertraining. Natuurlijk werd er wel gevoetbald maar dat was dan door de liefhebbers, er werd in ieder geval niets georganiseerd vanuit Succes. We begonnen het seizoen met 15 jeugdteams, 7 elftallen en 8 pupillen teams.

  De competitie startte ook weer normaal dus mét toeschouwers langs de lijn. En…. je gelooft het bijna niet maar we hebben het hele seizoen zonder onderbrekingen door corona kunnen spelen. Alle jeugd speelt sinds een aantal jaar in fases. De junioren spelen in 3 fases, 1x beker en 2x competitie en de pupillen in 4 fases. 1x beker, 1x zaal en 2x reguliere competitie. Het mooie van deze fases is dat de teams na elke fase opnieuw worden ingedeeld en zo dus steeds meer gelijkwaardige wedstrijden spelen. Daarnaast is het ook mooi dat de pupillen in de 3e fase – die in de wintermaanden wordt gespeeld - meedoen aan de zaalwintercompetitie van de SZVV. Zo kan er elk weekend gespeeld worden ongeacht het weer. Daarnaast is het spel in de zaal toch sneller en technischer wat ook weer allemaal in het rugzakje komt van de spelers in opleiding.

  Al met al een geweldig mooie aanvulling op het lidmaatschap. Bovendien hoef je als lid van Succes niet te betalen voor deze duurdere zaalsport toevoeging. De huur van de zaal voor de wedstrijden en de trainingsmiddag worden betaald vanuit de opbrengsten van het jeugdweekend, de Grote clubactie en de Rabo clubactie.

  Afgelopen seizoen heeft onze O13 ook meegedaan aan een pilot met nieuwe spelregels. Er werden 4 nieuwe regels getest:

  1. Zelfpass

  Wordt er een vrije schop toegekend? Dan hoef je de bal niet naar een andere speler over te spelen. Je mag de bal stilleggen en zelf dribbelen.

  2. Intrap/ indribbelen

  De intrap/ indribbelen is een vervanging van de traditionele inworp. Als de bal over de zijlijn gaat, gooien we deze niet meer in. Je mag intrappen naar een medespeler of zelf indribbelen met de bal. Ook bij een hoekschop, doelschop of aftrap mag je indribbelen in plaats van trappen.

  3. Tijdstraf

  Als de scheidsrechter je een gele kaart geeft, moet je 5 minuten het veld uit. Bij een tweede gele kaart of directe rode kaart mag je helemaal niet meer meespelen deze wedstrijd. Wel mag er een wisselspeler het veld in, maar pas na 5 of 10 minuten.

  4. Vliegend wisselen

  Als je gaat wisselen met een teamgenoot wordt het spel niet meer stilgelegd door de scheidsrechter. Het spel gaat gewoon door terwijl spelers het veld uit- en ingaan bij de middenlijn aan de kant van de dug-out. Later mag hij of zij ook weer terug in het veld komen.

  Allemaal zaken die de snelheid van het spel ten goede moet komen.

  Verder verliep het seizoen voor de meeste teams zoals altijd met geweldige overwinningen en prachtige doelpunten of onterechte verliespartijen en vreselijke thuisfluiters. Gelukkig heeft elk team zich weer ontwikkeld en zijn alle spelers weer een beetje beter geworden ten opzichte van het vorige seizoen. Want dat is waar we met de jeugdafdeling mee bezig zijn. Elke week een beetje beter dan de week ervoor.

  Dit doen we door de nieuw opgezette structuur. Trouwe bezoekers van de ALV en iedereen die de berichtgeving van Succes een beetje volgt, heeft kunnen lezen dat we als club in een ontwikkelingstraject zitten waarbij de KNVB ons club-breed, maar vooral ook bij de jeugdopleiding begeleidt en adviseert. Dankzij dit traject hebben we al diverse stappen gezet. Zo hebben we sinds een aantal seizoenen een technisch kader bij de jeugd die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een jeugdvoetbalbeleid en het begeleiden van onze trainers en leiders hierin. Hiervoor hebben Raymond, Ronald en Niels de Voetbal Kader Coach cursus gevolgd en zijn er afgelopen seizoen maar liefst 10 trainers geslaagd voor een trainerscursus, 8 voor de pupillen trainerscursus en 2 voor UEFA C. Hiermee laten we zien dat we als vereniging echt inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van onze eigen trainers en daarmee ook de jeugdopleiding in zijn geheel.

  Naast al deze kwalitatieve impulsen voor de jeugdafdeling werden er natuurlijk ook weer diverse leuke extra activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Zo hadden we een LED-voetbal toernooi, werd er weer op de digitale mat gestreden om de beste FIFA speler, zijn we weer naar een wedstrijd van AZ ween kijken, speelden we het Verheul toernooi bij Wiron en Kreileroord tegen de buurtclubs en gingen de meidenteams zelfs naar een wedstrijd van de vrouwen van Ajax – Feyenoord. En ook geheel volgens traditie werd het seizoen weer afgesloten met het 32e jeugdweekend. Het was weer geweldig en alle kinderen en hun ouders hebben zichtbaar genoten van het leukste voetbaluitje van het jaar. Hulde voor Paul, Paul, Harm, Sanne, Monique, Jeanette, Sandra en Petra die dit weekend hebben georganiseerd.

  Marco Kuut die dit seizoen samen met Jornt, Tom de O19 groep trainde kon direct weer een succes toevoegen aan zijn palmares. Samen met de coaches Arjen en Jeroen had de succestrainer uit de Penneven slechts een half seizoen nodig om de O19-1 klaar te stomen voor het kampioenschap.

  Maar ook de meidenafdeling groeit onder de bezielende leiding van Ronald Bon als kool. Het is echt geweldig om te zien met hoeveel passie hij – natuurlijk met steun van de andere trainers/leiders bij de meidenteams - bezig is om het meidenvoetbal en sinds kort ook het damesvoetbal bij Succes weer op de kaart te zetten. Want de groei bij de meiden lijkt maar niet te stoppen. Daar hebben we, zonder het nieuw in te schrijven damesteam meegerekend, nu bijna 50 meiden die voetballen.

  Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om alle trainers, leiders, al mijn vrienden van de JC en alle andere betrokken ouders die het afgelopen seizoen hebben meegeholpen op en rond de velden enorm bedanken voor hun tomeloze inzet. Jullie zijn geweldig!

  Als laatste hebben we nog een fantastische ontwikkeling mee gerekend. Bouwbedrijf Hollands Kroon is bereid gevonden om sponsor te worden van de jeugdafdeling van v.v. Succes. (zie ook dit bericht) Hierdoor hebben we meer gelden beschikbaar wat we besteden aan o.a. opleiding van de trainers. Zo gaan we er voor zorgen dat er meer plezier zal zijn bij zowel trainers als spelers en dat de kwaliteit omhoog. Daarom ook vanaf deze plek een dankjewel aan bouwbedrijf Hollands Kroon.

 • 5. Verslag van de kascontrolecommissie

  De kascontrolecommissie, bestaande uit Martin Uythof en Jeroen Kuut, hebben de kascontrole uitgevoerd. 

  Jeroen Kuut neemt namens de kascontrole commissie het woord:

  • Alle stukken zijn ingezien en gecontroleerd.
  • Hier zijn geen onvolkomenheden gevonden.
  • De boukhouding is zeer nauwkeurig, complimenten daar voor.
  • Aanbeveling, door de groei van omvang en leden is het wellicht goed om een sparringspartner in te zetten. Wellicht een accountantskantoor er bij zetten.

  De penningsmeester neemt de aanbeveling ter harte en gaat daar aankomend seizoen werk van maken.

  Goedkeuring vanuit de kascontrole commissie en advies aan de leden om decharge te verlenen.

  Complimenten aan de penningmeester voor de boekhouding. De stukken zien er goed uit. Martin Uythof en Jeroen Kuut, worden bedankt voor hun inzet.

  Voor aankomend seizoen zijn Martin Uythof (voor de 2e keer) en Edwin Ansink (voor de 1e keer) bereid gevonden om de kascontrole te doen.

   

 • 6. Vaststelling jaarrekening 2022-2023

  De stukken van de jaarrekening hebben ter inzage gelegen.

  Gevraagd wordt er nog opmerkingen zijn:

  - Piet Bakker, heeft e.e.a. ingezien en sluit zich aan bij hetgeen door Jeroen gezegd. Ter aanvulling geeft Piet aan dat er nog wel wat meer naar de kosten gekeken kan worden. Hier is wellicht nog wel e.e.a. te halen. Verder erg blij dat we zo'n een gezonde vereniging hebben. Er is veel gedaan en geinvesteerd. Een groot compliment.

  De ALV verleent het bestuur decharge.

  Voorzitter Patrick dankt Rick voor de jaarrekening.

 • 7. Vaststelling begroting 2023-2024

  Terugblik resultaten seizoen 2022/2023 door de penningmeester (Rick):

  Het afgelopen seizoen is een negatief resultaat behaald van ca. € 11.000. Ten opzichte van het seizoen daarvoor een flinke daling  (afgerond € 11.000 positief). Het negatieve resultaat is het gevolg van éénmalige uitgaven voor verduurzaming en vernieuwen van onze accommodatie. Zo zijn er:

  • Extra kosten gemaakt voor aanpassingen en verduurzaming van de veldverlichting. De veldverlichting is nu goed, maar hiervoor hebben we het een hele periode moeten doen met een slechte veldverlichting. Dit kwam met name door een verouderde meterkast. We hebben afgelopen jaar extra kosten gemaakt om aansluiting te zoeken met de zonnepanelen van de sporthal. Dit betekende ook dat de kabels onder de grond vernieuwd moesten worden en de oude meter afgesloten -/ verwijderd is.
  • Afgelopen seizoenen zijn onze velden vernieuwd. Er is jaarlijks een reservering gemaakt voor de onderhoudswerkzaamheden, zodat de onderhoudskosten gelijkmatig over de boekjaren heen worden verdeeld. Dit blijft vooraf altijd een inschatting die wij baseren op opgevraagde offertes. Na afronding van de onderhoudswerkzaamheden heeft er wat meerwerk plaatsgevonden. Zo bleek tijdens de werkzaamheden dat het handig was om meteen straatwerk mee te nemen voor opslag voor de doelen. Maar ook om meteen de bedrading te trekken voor de tweede robotmaaier.

  Bovenstaande kosten zijn in het resultaat van afgelopen boekjaar opgenomen. Als we deze kosten niet meerekenen komen we net als vorig seizoen weer tot een positieve exploitatie.

  Begroting seizoen 2023/2024

  Voor de begroting 2023/2024 verwachten wij een positief resultaat van € 3.000. Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht.

  Baten

  Door de jaren heen zien we eigenlijk een mooie en gezonde groei in de opbrengsten.  Hier zijn we als bestuur ook blij mee. Dit betekent een gelijkblijvend of groeiend ledental, maar ook een trouwe club met sponsoren.

  Wel kunnen we concluderen dat de opbrengsten uit de Toko behoorlijk variabel zijn. Dat zagen we al gedurende de coronaperiode. Dit zien we nu weer, maar dan in positieve zin. Dit komt met name door het hoge aantal seniorenelftallen.  Goed om te zien dat de toenemende omzet de stijgende inkoopkosten deels dekt. Aan de andere kant vraagt dit ook meer van onze vrijwilligers.  Voor het seizoen 2023/2024 verwachten wij dat de omzet minus inkoopkosten van de Toko op hetzelfde niveau komt als afgelopen seizoen.

  Overige opbrengsten

  We hebben afgelopen seizoen waar mogelijk aanspraak gedaan op de verschillende subsidieregelingen. Deze zien dus met name toe op bijdrage van het rijk voor onderhoudskosten van de velden en sportmaterialen.  Door de eenmalige extra kosten is hierop vorig seizoen wat meer subsidie op teruggevraagd.

  Personeelskosten

  We hebben de personeelskosten iets lager ingeschat. In afgelopen seizoen zijn er wat extra kosten gemaakt aan opleidingskosten voor onze jeugdtrainers. We kijken nog naar de mogelijkheden of deze kosten via de gemeente vergoed kunnen worden. 

  Huisvestigingskosten

  Hierin zijn de huur van de tribune, kleedkamers, energiekosten voor de verlichting van onze velden en de onderhoudskosten van onze accommodatie in opgenomen.  Zoals hiervoor aangegeven zijn er afgelopen seizoen eenmalig extra kosten gemaakt voor verduurzaming en aanpassingen in de veldverlichting. De begroting voor huidig seizoen is weer genormaliseerd.

  Kosten velden en machines

  Bij de kosten velden en machines zien we in de begroting een grote daling ten opzichte van vorig seizoen. Dit komt dus met name door de eenmalige kosten voor het meerwerk bij het groot onderhoud. Verder zijn er afgelopen jaar wat meer kosten gemaakt voor regulier onderhoud. Hiermee krijgt het gras sneller structuur, waardoor het water sneller naar beneden zakt. 

  Daar plukken we nu weer de vruchten van. Zo zijn alle velden voorzien van een robotmaaier en sproei-installatie. Hierdoor liggen niet alleen de velden er goed bij, maar is er ook minder druk gekomen op onze vrijwilligers.  Om een idee te geven; toen er nog geen robotmaaier en sproei-installatie waren, koste het gemiddeld 6 uur per week om één veld te maaien en te beregenen.  Voor vier velden dus een tijdsbesteding van 3 werkdagen.  Al met al een mooi stap vooruit voor zowel de leden als de vrijwilligers. 

  Algemene kosten

  De algemene kosten hebben we dit jaar € 15.000 hoger begroot ten opzichte van afgelopen seizoen. Volgend jaar vieren we ons 100-jarig bestaan. De voorbereidingen zijn samen met onze leden in volle gang. Voor deze mijlpaal willen we graag financieel gezien wat ruimte creëren en is daarom opgenomen in de begroting.

   

  Geen vragen de begroting wordt vastgesteld

 • 8. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025

  Het bestuur stelt voor het seizoen 2024-2025 een contributie voor als volgt:

  • 18 jaar en ouder € 45,- per kwartaal
  • Van 14 tot 18 jaar € 34,- per kwartaal
  • Van 7 tot 14 jaar  € 32,- per kwartaal 
  • Tot 7 jaar € 29,- per kwartaal 
  • 35+ voetbal € 17,50 per kwartaal 
  • Walking Football € 12,50 per kwartaal

  Geen vragen. Contributie wordt vastgesteld.

  Voor de gezinnen/personen die voetbal niet kunnen betalen hebben we binnen v.v. Succes fondsen om daaruit te betalen (voor info mail naar info@vvsucces.com en klik op deze link). 

  Voor de gezinnen/personen die daar (net) buiten vallen of niet van alle fondsen gebruik mogen/kunnen maken wil v.v. Succes de contributie zo laag mogelijk houden.

 • 9. Benoeming Kascontrolecommissie seizoen 2023-2024

  Jeroen Kuut is aftredend, Martin Uithof gaat nog een jaar door en Edwin Ansink heeft zich opgeworpen om in de kascontrolecommissie  te gaan.

  Martin Uithof en Edwin Ansink vormen de kascontrole commissie voor 2023-2024.

 • 10. Bestuursverkiezing

  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:

  • Geen

  Periodiek aftredend en herkiesbaar:

  • Stephan de Vries

  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:

  • Raymond Leever
  • Rene Biegstraten
 • 11. Beleid


  Toelichting op beleid door de voorzitter (Patrick):

  Op het moment zijn we het beleid tot en met het 100-jarig jubileum aan het afronden en zijn we druk bezig om nieuw beleid te maken.

  Er staat een financieel gezonde, duurzame en toekomst bestendige vereniging. De accommodatie biedt alle faciliteiten die nodig zijn en gewenst waren. De velden liggen er keurig bij, de organisatie is op orde.

  In het voetballandschap verschuiven zaken. Zoals bij menigeen bekend introduceert de KNVB het weekend voetbal. Om voor iedereen duidelijk te maken wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit met zich mee brengt willen we graag dit duiden door middel van een filmpje.

  Klik op deze link voor uitleg video weekendvoetbal/voetbalpiramide.

  We zien ook duidelijke trend veranderingen in onze eigen vereniging, denk aan:

  1) Een toename van de breedtesport:

  We hebben een zeer grote senioren afdeling (7 heren elftallen en wellicht nog een dames team), dit is geweldig maar zorgt ook weer voor uitdagingen en kansen die we voorheen niet hadden. Denk aan:

  • Extra druk op onze velden. Zowel op zondag als doordeweeks bij het trainen.
  • Er moeten trainers worden gevonden.
  • Er waren simpelweg geen scheidsrechters meer te vinden voor dit aantal wedstrijden. De senioren fluiten hun eigen wedstrijden, op een enkele strubbeling na raakt dit na een aantal jaar ingesleten.

  2) Ook zorgt deze grote senioren afdeling zorgt voor drukte in onze kantine. Hoe gaan we daar mee om? Kunnen we blijven vertrouwen op vrijwilligers die keihard moeten werken om de kantine te bemannen? Ook hier zien we haarscheuren ontstaan. Is het mogelijk dat we in de toekomst naar betaald kantine personeel zullen moeten gaan op de zondagmiddag?

  Dit heeft een negatieve invloed op de opbrengst die we halen uit de kantine. Geld dat we hard nodig hebben.

  Bestuurssamenstelling

  Tijden veranderen. Is het nog gewenst om op dezelfde manier als vroeger het bestuur te vormen? Onze club groeit en groeit. Komt een bestuur nog wel aan “besturen ”toe als er constant veenbrandjes zijn die moeten worden uitgetrapt? Heeft het bestuur dan wel de tijd en aandacht over om te besturen voor de langere termijn?

  Is het in de nabije toekomst van belang om een bestuurslid IT toe te voegen? Ondertussen zijn we zo afhankelijk van technologie (denk aan GPS maaier, sproeiers velden, WIFI, geluidsinstallatie, betalingsverkeer.

  Moeten we denken aan een bestuurslid breedtesport? Een bestuurder die zich bezig houdt met de belangen van de overige senioren?

  Kortom, vragen genoeg,

  Verlichting

  Moeten we extra velden gaan verlichten om de trainingsdruk op het B en Trainingsveld te verlichten?

  Is het dan wellicht verstandig direct ook het A-veld gaan verlichten, om alvast voor te sorteren op het “weekend-voetbal”, zoals net uitgelegd in het filmpje.

  Jeugdafdeling

  We blijven investeren in de jeugd.  De jeugdafdeling, onder leiding van Raymond, heeft echt iets neergezet in de afgelopen jaren waarmee het niveau omhoog gaat.  Dat is nu al te merken maar gaan we dit in de toekomst ook bij de senioren merken.

  We moeten zorgen dat de jeugdafdeling blijft groeien dit doen we onder andere door een intensiever contact met de schooljeugd. Door o.a. gymlessen aan te beiden bij succes door middel van een voetbaltraining en het uitdelen van ballen om de schooljeugd aan het voetballen te krijgen. 

  Daar heeft Raymond zojuist over verteld.

   

  Afsluitend:

  Al met al, er staat een gezonde en toekomstbestendige club.

  Beleid moet meegaan met de tijd en daar wordt nu hard aan gewerkt.

   

  Hierbij vragen wij de leden op voorhand toestemming om eventueel, mits dat allemaal kan, te investeren in zaken als verlichting op de velden, nieuwe hekken langs de velden. Deze toestemming wordt gegeven door de leden (vergadering).

 • 12. Rondvraag

  • Piet Bakker: aan het bestuur. Goed dat jullie werken aan de toekomstplannen zoals genoemd. Harstikke bedankt voor alles wat er gedaan wordt. Hopen op vrijwilligers die wat meer willen doen. Blij dat het goed gaat.
  • Jaap Visser: Verzoek Sietso 2e invalide parkeerplaats. Dit gaat het bestuur oppakken.
  • Jaap Visser: het bruine water uit de put maakt alles vies. Aart gaat onderzoeken of dit (betaalbaar) kan worden gefilterd.
  • Jan Lont: geeft aan dat de Rabo 125000euro  gaat verdelen onder verenigingen. De pennignmeester pakt dit op.
 • Bedankjes

  De afgelopen twee jaar hebben verschillende sucessers hun bestuurstaak neergelegd of zijn gestopt met vrijwilligerstaken na vele jaren. Uiteraard willen we hen hiervoor bedanken!

  Naar voren worden gevraagd:

  • Raymond Leever. Raymond stopt na dit seizoen als jeugdvoorzitter wat iedereen enorm jammer vind. Alles aan gedaan om hem over te halen te blijven maar helaas. Aan het einde van het seizoen gaan we nog grootst afscheid van Raymond nemen.
 • 13. Sluiting

  De vergadering is gesloten.