• Notulen algemene ledenvergadering (ALV) 4-11-2022

  Hieronder de notulen van de algemene ledenvergadering (verder te nomen ALV) v.v. Succes d.d. 4-11-2022. Voor de notulen van de ALV 2021 en de uitnodiging ALV 2022 kunt u klikken op de links.

 • Agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2021-2022.
  3. Jaarverslag seizoen 2021-2022.
  4. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2021-2022.
  5. Verslag van de kascontrolecommissie.
  6. Vaststelling jaarrekening 2021-2022.
  7. Vaststelling begroting seizoen 2022-2023.
  8. Vaststelling contributie seizoen 2023-2024.
  9. Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2022-2023.
  10. Bestuursverkiezing.
  11. Beleid.
  12. Rondvraag.
  13. Sluiting.
 • 1. Opening door de voorzitter

  Voorzitter Patrick is afwezig. Vicevoorzitter Remco Hagedoorn opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. In het bijzonder de aanwezige leden van verdienste en ereleden. Ook een speciaal welkom voor een afvaardiging vanuit het bestuur van h.v. Tonegido, welke volgens goed gebruik ieder jaar uitgenodigd wordt voor onze jaarvergadering. 

  Er wordt gehoopt op een positieve en vooral constructieve vergadering. 

  Afberichten zijn ontvangen van Paul Visser, Gert-Jan Poortman, Rene Biegstraten, Edwin Ansink, Jeroen Kuut, Jan Klaaren en Patrick Mulder.

  Helaas zijn er ook dit jaar weer succes-ers ons ontvallen, opvallende namen zijn Jan Buma en Angelique Biegstraten, voor allen die ons ontvallen zijn wordt een moment stilte in acht genomen.

 • 2. Vaststellen notulen afgelopen vergadering

  Ten aanzien van het stellen van de notulen van ALV 12-11-2021 zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV 12-11-2021 worden vastgesteld.

  Klik op deze link voor de notulen van ALV 12-11-2021.

 • 3. Jaarverslag 2021-2022

  Terugblik op het afgelopen seizoen door de secretaris (Dennis):

  Allereerst het allerbelangrijkste, we voetballen. Het lijkt misschien al lang geleden maar begin dit jaar waren we nog bezig met corona maatregelen. Na alle (corona) uitdagingen van de afgelopen periode, zou het mooi zijn wanneer we ons dit seizoen als vereniging kunnen blijven richten op ONZE sport.

  Ondanks dat we met zijn allen lang de hoop hebben gekoesterd, heeft ons vlaggenschip de promotie naar de derde klasse gemist. Dit is jammer voor de club en in het dorp was de teleurstelling dan ook groot. Het hele dorp had zich verheugd op wedstrijden in de derde klasse. Hopelijk gaat het in de toekomst alsnog gebeuren.

  Afgelopen zomer is er groot onderhoud uitgevoerd aan alle velden. Het A en het C veld zijn nu voorzien van een automatische sproeiinstallatie en grasmaaier. Dit is gedaan voor uiteenlopende redenen, hierbij de voornaamste:

  • Sinds de privatisering van de accomodatie is de afhankelijkheid van vrijwilligers enorm toegenomen. Het is al een hele uitdaging om al die vrijwilligers in te plannen voor de weekenden. Voor werkzaamheden die doordeweeks en overdag moeten gebeuren is dit nog lastiger. Zaken als grasmaaien en sproeien kunnen nu eenmaal niet wanneer we voetballen op de velden. Wanneer de robots het werk doen dan is dit i.i.g. gedekt.
  • De maaier en de sproeiinstallatie moet zorgen voor betere velden. Omdat dit automatisch gaat kunnen we zo vaak maaien en sproeien als nodig. Ook in de nacht voordat de wedstrijden worden gespeeld.
  • Verbetering van de velden moet leiden tot meer spelplezier, vaker voetballen, minder afgelastingen en hopelijk ook dat tot betere prestaties.

  Een vereniging bestaat uit de gouden driehoek van leden, vrijwilligers en sponsoren. Alle drie zijn even belangrijk om de vereniging toekomstbestendig te houden. 

  • We hebben onlangs weer het vrijwilligers feest mogen vieren maar willen ook vanaf deze plek nogmaals iedereen bedanken die zich heeft ingezet het afgelopen seizoen. We hebben voldoende vrijwilligers maar belangrijk is wel om te vermelden dat het vrijwilligerswerk nog niet eerlijk wordt verdeeld. In het afgelopen jaar zijn we weer druk bezig geweest om iedereen die nog geen vrijwilligers werk doet te motiveren. Een mooie feedback die we daarbij krijgen is dat nagenoeg iedereen die aan de gang gaat het leuk blijkt te vinden. Vele handen maken licht werk en wanneer iedereen zijn/haar deel doet dan is iedereen maar enkele keren per jaar aan de beurt. Straks bij beleid zal het vrijwilligers beleid nogmaals aan bod komen.
  • Ook mogen wij ons bij succes gelukkig prijzen met het grote aantal sponsoren dat we hebben. Zo heeft de sponsorcommissie in het afgelopen seizoen bouwbedrijf Hollands Kroon bereid gevonden om sponsor te worden van de jeugdopleiding. Hiermee kunnen we blijven investeren in de jeugd. Raymond zal hier straks nog meer over vertellen.

  Verder is leuk om te vermelden is dat we de eerste editie van het kermistoernooi hebben gehad. Het is een lang gekoesterde wens van dit bestuur en vorige besturen om hier mee te beginnen. Hopelijk groeit dit toernooi uit tot een jaarlijks terug kerend toernooi

  In de afgelopen jaren en dus ook afgelopen jaar heeft succes weer meegedaan met voetbalontwikkeling op maat. Dit organiseert de KNVB elk jaar en is een veel omvattend traject om de vereniging sterker te maken. Als vereniging pik je er dan een onderdeel uit wat voor jou dan dit seizoen de meeste aandacht behoeft. Vooral op de voetbalontwikkeling van de jeugd is in de afgelopen jaren ingezet. Voor dit seizoen staat het vrijwilligersbeleid op de agenda.

  Al met al is er veel gebeurt in het afgelopen seizoen en we hopen dit seizoen op volle kracht door te gaan.

 • 4. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2021-2022

  Terugblik Jeugdcommissie seizoen 2021-2022 door de jeugdvoorzitter (Raymond):

  We zijn het seizoen 2021-2022 volgens onze nieuwe traditie ingerold dat wil zeggen dat we de hele zomer weer hebben doorgetraind om alle spelers ook in de zomervakantie te kunnen voorzien van de nodige dosis voetbalvitamine
  We begonnen met 17 jeugdteams, 7 elftallen (-3) en 10 pupillen teams (+1). Waaronder twee teams met meisjes.

  Gelukkig kon de competitie weer normaal van start en konden we met toeschouwers langs de lijn weer ouderwetsch onze wedstrijden spelen. Helaas was ook nu - net als het seizoen ervoor - de vreugde van korte duur. Een nieuwe variant van het coronavirus laaide op waardoor er half november nieuwe maatregelen werden afgekondigd. In eerste instantie vielen deze mee en golden de beperkingen enkel voor onze fans langs de lijn. We hadden toen opeens ontzettend veel aanmeldingen om te vlaggen, kantinedienst te doen of hulp bij terreindienst, aangezien je toen alleen ‘in functie’ op het sportpark aanwezig mocht zijn. Verder werd een avondklok ingesteld waardoor er tot 20:00 getraind mocht worden. Gelukkig konden we het trainingsschema hierop aanpassen zodat er nog zoveel mogelijk gewoon getraind kon worden.

  Uiteindelijk werd de competitie half december toch stilgelegd en was er een lange corona-winterstop, die duurde tot half maart. Ook nu werd er dus weer veel gevraagd van de trainers en leiders om onze talenten toch zoveel mogelijk voetbal te kunnen bieden. Gelukkig hadden we hier inmiddels al voldoende ervaring mee opgedaan en was de omschakeling snel gemaakt.

  Toen in maart de competities weer werden hervat, konden we volop genieten van het voetballeven. Zo was er voor het eerst sinds 2019 weer een Verheul toernooi waarbij alle teams van Wieringen en de Wieringermeer strijden om de eeuwige roem en voor de oudste jeugd de eer op het schoolplein van RSG Wiringerlant.

  Ook werd eind mei het seizoen eindelijk weer afgesloten met het 31e jeugdweekend. Ook dit spektakel had al vanaf 2019 moeten wachten op een nieuwe editie. Het was weer geweldig en alle kinderen en hun ouders hebben zichtbaar genoten van het leukste voetbaluitje van het jaar. Hulde voor Maurice, Paul, Paul, Harm, Sanne, Marco, Monique, Jeanette en Sandra die dit weekend in zo’n korte tijd hebben georganiseerd. En ook mooi om te zien dat er in de organisatie een aantal jongsters zijn bijgekomen. Harm Helder hoeft natuurlijk geen verdere toelichting als winnaar van de Koen Vink trofee is wel duidelijk hoeveel hij voor onze vereniging betekent in diverse rollen. Maar ook Sanne Mulderij is als oud speelster ook nog altijd betrokken bij de club. Ook hier heeft de jeugd gelukkig de toekomst… en ondanks dat deze spreuk misschien een beetje zijn jeugdigheid heeft verloren is het nog altijd een waarheid als een koe al moet je daar tegenwoordig in de huidige stikstofdiscussie ook mee oppassen.

  Zoals vorig jaar ook al aangegeven hebben wij ingezet op een forse investering in de jeugdopleiding. Trouwe bezoekers van de ALV en iedereen die de berichtgeving van Succes een beetje volgt, heeft kunnen lezen dat we als club in een ontwikkelingstraject zitten waarbij de KNVB ons club-breed, maar vooral ook bij de jeugdopleiding begeleidt en adviseert. Dankzij dit traject hebben we al diverse stappen gezet. Zo hebben we vorig seizoen Raymond Huizing en Niels de Wit aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding. Zij zijn in deze functie verantwoordelijk voor het opstellen en ontwikkelen van een jeugdvoetbalbeleid, het implementeren van dit beleid en het begeleiden van onze trainers en leiders hierin.

  Om ook goed inhoudelijk invulling aan deze functie te kunnen geven, hebben zij afgelopen seizoen hun eerste cursus afgerond en volgen zij op dit moment samen met Ronald Bon de cursus Voetbal Kader Coach. Daarnaast zijn er dit jaar maar liefst 9 trainers gestart met een trainerscursus waarmee we als vereniging ook daar duidelijk inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van onze trainers en daarmee ook de jeugdopleiding in zijn geheel. Maar hierover meer tijdens de jaarvergadering van volgend jaar.

  Daarnaast hebben we dit seizoen ook afscheid genomen van een aantal helden uit de jeugdafdeling. Zo is Peter Hoolboom na 24 jaar als trainer gestopt en heeft ook Danny Borgo aangegeven te stoppen met trainen. Danny en Peter hebben beiden de laatste jaren de trainingen voor de oudste jeugd verzorgd. Een ontzettend mooie, maar uitdagende taak bij een groep waarbij de balans tussen selectiespeler of speler van een vriendenteam constant moet worden afgewogen. Gelukkig hadden beide trainers dit in de vingers en is het maximale uit elke speler gehaald. Danny is opgevolgd door Marco Kuut die samen met Jornt Jonkman en Tom Kamp de O19 groep onder zijn hoede zal gaan nemen in het nieuwe seizoen. Verder heeft ook Marjan Steinfort de JC verlaten. Marjan ontzettend bedankt voor al je hulp de afgelopen jaren en top dat je het zo lang met ons hebt volgehouden!

  Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om alle trainers, leiders, al mijn vrienden van de JC en alle andere betrokken ouders die afgelopen seizoen hebben meegeholpen op en rond de velden enorm bedanken voor hun tomeloze inzet. Jullie zijn geweldig!

  Dan nog even een korte update over het Jan Buma Jeugdfonds. Dit fonds is opgericht in 2018 en vernoemd naar onze Jan Buma oud jeugdvoorzitter én voorzitter van v.v. Succes waarvan we onlangs met elkaar helaas afscheid hebben moeten nemen.

  Bij de oprichting van dit fonds is afgesproken dat wij tijdens elke jaarvergadering een verslag uitbrengen. Als voorzitter van de jeugdcommissie heb ik ook de eer om voorzitter te mogen zijn van deze stichting. De andere bestuursleden zijn onze penningmeester: Rick Doesburg en onze secretaris: Dennis Klein.

  Statutair heeft de stichting ten doel:
  Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet draagkrachtige ouders om deel te nemen aan activiteiten van voetbalvereniging Succes.

  Deze regeling geldt niet voor de contributie. Daarvoor zijn vanuit de gemeente mogelijkheden via de Meedoen regeling.

  Via de coördinator of het bestuur van het JBJ kan een beroep op dit fonds worden gedaan. In deze beleidsperiode 2019 - 2024 zal het JBJ zich met name richten op het bijeenbrengen van fondsen om uiteindelijk ook daadwerkelijk gelden te kunnen uitgeven.

  Mocht je een donatie of schenking willen doen dan kan dat ook nog eens belastingvrij omdat het Jan Buma Jeugdfonds een ANBI stichting is.
  www.vvsucces.com/jan-buma-jeugdfonds

 • 5. Verslag van de kascontrolecommissie

  De kascontrolecommissie, bestaande uit Edwin Ansink en Jeroen Kuut, hebben de kascontrole uitgevoerd. 

  Beide zijn helaas afwezig maar hebben terugkoppeling via mail gegeven. Hierbij de tekst uit de mail:

  -------------

  De Kascommissie heeft de ontvangen stukken gecontroleerd en akkoord bevonden, de kascommissie heeft geen onjuistheden gevonden. De vragen en opmerkingen zijn naar behoren toegelicht en besproken. De vastlegging hiervan is op te vragen bij de penningmeester. 

  De aangeleverde stukken zijn zorgvuldig voorbereid en nauwkeurig verwerkt. De aanlevering is compleet, de specificaties sluiten aan. Complimenten daarvoor aan de penningmeester!  

  De werkzaamheden bestonden uit: 

  • Aansluiten van de specificaties 
  • Aansluiten van de bankstanden 
  • Controleren van de grootboekrekeningen  
  • Controle op de omzet 
  • Afloop controle op de crediteuren 
   De commissie heeft tot haar genoegen geen onjuistheden aangetroffen en adviseert de algemene ledenvergadering de financiële verantwoording goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beheer en beleid over 2022/2021. 
   

  -------------

  Goedkeuring vanuit de kascontrole commissie.

  Jeroen en Edwin worden bedankt voor hun inzet.

 • 6. Vaststelling jaarrekening 2021-2022


  De stukken van de jaarrekening hebben ter inzage gelegen. Gevraagd wordt er nog opmerkingen zijn, die zijn er niet.

  De ALV verleent het bestuur decharge.

  Vice-voorzitter Remco dankt Rick voor de jaarrekening.

 • 7. Vaststelling begroting 2022-2023

  Toelichting op de begroting door de penningmeester (Rick):

  Uit het overzicht blijkt het resultaat van het afgelopen seizoen, ter vergelijking een begroting van het vorig seizoen en de begroting voor het huidige seizoen.

  Het afgelopen seizoen is een positief resultaat behaald van ca. € 11.000. Ten opzichte van de begroting een toename van € 10.000. Een mooie plus, maar achteraf kunnen we concluderen dat de begroting 2022/2021 voorzichtig was ingestoken. Dit kwam met name door corona, waarin ook financieel gezien een hoop onzeker was. Voor de begroting 2022/2023 verwachten wij een positief resultaat van ca. € 2.500

  Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht.

  Baten
  De baten 2022/2021 zijn fors hoger dan begroot. Dit heeft met name te maken met de Toko. Waar we in de begroting zijn uitgegaan van de realisatie van boekjaar 2021/2020 (circa € 10.000) is de werkelijke omzet gelukkig een stuk hoger uitgevallen, een positief verschil van ongeveer € 30.000 omzet. Uiteraard zien we dit ook terug bij de inkoopkosten.  

  Daarmee is de omzet van de Toko weer aardig in lijn met de periode van voor corona. Waar we in boekjaar 2021/2020 op de Toko een verlies leden van circa € 2.000, is het resultaat van boekjaar 2022/2021 circa € 15.000 plus. Voor seizoen 2023/2022 is de omzet van de Toko begroot op de realisatie van afgelopen seizoen.

  Daarnaast zorgen de contributieverhoging en de nieuwe jeugdsponsor voor een hogere begrote opbrengsten voor het huidige seizoen.

  Overige opbrengsten

  We hebben afgelopen seizoen waar mogelijk aanspraak gedaan op de verschillende subsidieregelingen. Enerzijds een bijdrage voor corona en anderzijds een subsidie voor de onderhoudskosten van de velden en sportmaterialen. 

  Personeelskosten

  In de begroting 2023/2022 zien we een toename in de loonkosten. Dit komt met name door een nieuwe hoofdtrainer voor de selectie. Daarnaast zijn extra opleidingskosten voor onze jeugdtrainers begroot.

  Huisvestigingskosten

  Hierin zijn de huur van de tribune, kleedkamers, energiekosten voor de verlichting van onze velden en de onderhoudskosten van onze accommodatie in opgenomen.  Succes huurt de kleedkamers. Er zijn afspraken gemaakt voor de huur en de energiekosten. Gezien de uitzonderlijke hoge energiekosten verwachten wij wel dat deze (deels) worden doorbelast.

  Kosten velden- en machines

  De hogere kosten ten opzichte van de begroting zijn te verklaren door aanpassing van de veldverlichting. Afgelopen boekjaar is de bekabeling voor de lampen opnieuw aanlegt, en is de veldverlichting aangesloten op de zonnepalen van de sporthal. Hiermee is ook weer een stap gemaakt in verdere verduurzaming.

  Verder is eind vorig seizoen groot onderhoud uitgevoerd, waarbij het A en het C veld zijn voorzien van een beregeningsinstallatie. Gezien het enthousiasme van onze leden en een mindere belasting voor onze vrijwilligers willen we ook voor het B- en trainingsveld de toplaag vervangen incl. aanleg van een beregeningsinstallatie. Bij de afgelopen onderhoudsronde zijn hier reeds voorbereidingen voor getroffen, bij de installatie van de pomp, maar ook bij de aangelegde riolering.

  We zijn de afgelopen jaren “zuinig” geweest op onze velden, waardoor we groot onderhoud hebben kunnen uitstellen. In deze jaren is wel een reservering gemaakt, waarop we nu aanspraak kunnen maken.

 • 8. Vaststelling contributie seizoen 2023-2024

  Het bestuur stelt voor het seizoen 2023-2024 een contributie voor als volgt:

  • 18 jaar en ouder € 42,50 per kwartaal
  • Van 14 tot 18 jaar € 32,50 per kwartaal
  • Van 7 tot 14 jaar  € 30,00 per kwartaal 
  • Tot 7 jaar € 27,50 per kwartaal 
  • 35+ voetbal € 15,00 per kwartaal 
  • Walking Football € 12,50 per kwartaal

  Ondanks de stijgende kosten stelt het bestuur voor om de contributie niet te verhogen. Voetbal is de grootste sport van Nederland en moet voor iedereen toegankelijk zijn/blijven.

  Voor de gezinnen/personen die lidmaatschap van v.v. Succes niet kunnen betalen hebben we binnen de vereniging fondsen om daaruit te betalen (voor info mail naar info@vvsucces.com en klik op deze link).

 • 9. Benoeming Kascontrolecommissie seizoen 2022-2023

  Edwin Ansink is aftredend, Jeroen Kuut gaat nog een jaar door en Martin Uithof heeft zich opgeworpen om in de kascontrolecommissie  te gaan.

  Martin Uithof en Jeroen Kuut vormen de kascontrole commissie voor 2022-2023.

 • 10. Bestuursverkiezing

  Periodiek aftredend en herkiesbaar:

  • Rene Biegstraten (wedstrijdsecretariaat)
  • Remco Hagedoorn (vice-voorzitter)
  • Patrick Mulder (voorzitter)

  Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, allen zijn herkozen.

  --------------

  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:

  • Aart Doesburg (accomodatie)
 • 11. Beleid

  In afwezigheid van de voorzitter neemt de secretaris dit waar:

  Zoals eerder in de vergadering is aangegeven, dit seizoen zal beleid zich ook toespitsen op vrijwilligers. Een vereninging bestaat uit de gouden driehoek van leden, sponsoren en vrijwiliigers en van allen moeten er voldoende zijn om te kunnen blijven voetballen.

  Een van de zaken waar we mee door willen gaan is het automatiseren zodat de druk op vrijwilligers minder wordt. We willen aankomende zomer beginnen met een robotmaaier voor het B en trainingsveld + sproeiinstallatie. Hierbij dan ook de vraag om goedkeur van de ALV om dit te doen (geen opmerkingen en daarmee goedkeur van de ALV). 

  Daarop voortburende is het wellicht goed om het vrijwilligers beleid nogmaals aan te stippen. 

  • Senioren zorgen zelf voor scheidsrechters, leiders, vlaggers, tas wassen en halen oud papier op. Hierbij geld gelukkig dat de vele handen licht werk maken. Zo moeten leden enkele keren per jaar een wedstrijd fluiten en met 7 senioren elftallen is een lid ongeveer 1x per 1 1/2 a 2 jaar aan de beurt voor oud papier.

  Daarbij mag worden opgemerkt dat de selectie niet boven dit vrijwilligerswerk staat. Voor de selectie wordt veel meer geregeld en veel meer kosten gemaakt dan voor andere seniorenteams. Denk aan het wassen van de tas, een elftalbegeleider die de zaken rondom de wedstrijden regelt en bijvoorbeeld aan een betaalde trainer. Daar moet inzet tijdens de wedstrijden en trainingen tegenover staan maar ook zaken als een wedstrijd vlaggen. Vele handen maken licht werk en dan is bijvoorbeeld een wedstrijd vlaggen niet te veel gevraagd. 

  • Van de junioren wordt verwacht dat de ouders zich inzetten. Ook hier geld dat vele handen licht werk maken. Wanneer iedereen zich inzet dan is het niet nodig dat elke ouder 3 of 4 keer per jaar een (dag) deel nodig is. Taken zijn dan terreindienst, kantinedienst of doordeweeks schoonmaken en/of. Wanneer een ouder leider/trainer is dan is dit ook inzet natuurlijk.

  Mooi zou zijn wanneer kinderen die van de zaterdag naar de zondag gaan om te sporten, dat de ouders ook mee gaan van de zaterdag naar de zondag. Zo houden we op beide dagen voldoende bezetting.

  • Als laatste gaan we dus zoveel mogelijk inzetten op het automatiseren van taken daar waar het kan. 

  Een ander onderdeel van het beleid dit seizen komt voort uit het clubontwikkeling op maat van de KNVB. Dit spitst zich ook toe op het verenigingsbeleid van onze club (klik op deze link voor het beleid). In het verenigingsbeleid formuleer je o.a. de missie en de visie van de club, maar het zou goed zijn om ook 5 kernwaarden van v.v. Succes te formuleren en deze ook op de accomodatie uit te dragen. Deze kernwaarden zijn dan de 5 waarden waar iedereen bij v.v. Succes zich aan houdt.

  Voorstel van het bestuur is om bijvoorbeeld de volgende kernwaarden te formuleren:

  • Kernwaarde 1. Vrijwilligerswerk doen we samen.
  • Kernwaarde 2. Alle wedstrijden willen winnen, maar met plezier.
  • Kernwaarde 3. Spelers (met name jeugd) ontwikkelen tot betere spelers en met plezier op het veld. 

  Vrijwilligerswerk doen we samen houdt in dat iederen zijn/haar taak/functie vervuld. Maar ook dat we rekening houden met elkaar. Wanneer spelers bijvoorbeeld de doelen niet opruimen (op de plek waar deze horen) dan bezorg je een vrijwilliger extra werk. Vrijwilligerswerk doen we samen, houdt ook in dat je er voor zorgt dat anderen niet extra werk krijgen en dat je een ander ontziet.

  Alle leden, ereleden, leden van verdienste en (ouders van) jeugdleden worden gevraagd om met ons meer te denken over de 5 kernwaarden van v.v. Succes. Voorstellen kunnen naar info@vvsucces.com worden gestuurd. Alle voorstellen worden dan verzameld en de top 5 meest voorkomende zullen worden gekozen.

  Deze 5 kernwaarden gaan we dan op borden zetten en op verschillende plekken op de accomodatie plaatsen.

   

 • 12. Rondvraag

  • Bram, het niet opruimen van doelen is echt een hele grote ergenis van de maandag ploeg. Je kan je vrijwilligers niet zo belasten. Ook moet gezegd worden dat wanneer er een maairobot komt, deze zijn werk niet kan doen wanneer er doelen staan. 

  Reactie bestuur: dit is ook een grote ergenis van het bestuur en we willen benadrukken het bestuur ook uit vrijwilligers bestaat. De jeugdleiders worden er op aangesproken en zodra de parkeerplekken voor de doelen klaar zijn dan gaan we een mail over dit onderwerp naar alle leden sturen. Ook zullen we met regelmaat het terug laten komen op social media en we gaan borden ophangen bij de velden. Een voorbeeld wat we onlangs hebben gezien, bij Vesdo staat op de buitendeur de volgende tekst: Ben je de laatste? Doe het licht uit!

  Ondanks dat je geen lid ben bij Vesdo en ook geen lid, kijk je dan toch even of het licht uit staat. Op deze willen we bij v.v. Succes ook aan de gang. 

  Als laatste, dit is 1 van de redenen dat vrijwilligersbeleid dit seizoen hoog op de agenda staat.

  • Martin, is het zinvol om via leiders app Jan Buma te promoten. En wellicht ook weer een ballenactie en op school plus het Jan Buma fonds promoten?

  Reactie bestuur: goed idee gaan we zeker doen.

  • Andre: De restgroep heeft een harde kern die graag traint, is het mogelijk om hier een trainer voor aan te stellen. Ook de vraag of de kleedkamers altijd open kunnen, ook als het eerste uit speelt?

  Reactie bestuur: Op beide vragen volmondig ja en graag. De vraag is bij de restgroep neergelegd welke trainer ze graag willen en daar is dan ook de steun van het bestuur voor. Jullie kunnen zelf benaderen en dan wil het bestuur het graag rondmaken met de trainer. Ook de kleedkamers zullen open zijn wanneer het eerste uitspeelt.

  • Piet, geeft complimenten dat het harstikke goed en geeft de tip aan alle aanwezigen van de ALV en leden in het algemeen om daar waardering voor te hebben. Als voorbeeld geeft Piet dat ongeveer 40% van de kosten kunnen worden betaald uit contributie inkomsten. De rest, dus 60%!!!, van de kosten moeten komen uit andere inkomsten. Hier werken bestuur en commissies allemaal hard aan. Ook geeft dit aan hoe belangrijk vrijwilligers inzet is om er voor te zorgen dat we kunnen blijven voetballen met onze club. Piet vraagt om een luid applaus voor het bestuur en dit wordt gegeven.
 • Bedankjes

  De afgelopen twee jaar hebben verschillende sucessers hun bestuurstaak neergelegd of zijn gestopt met vrijwilligerstaken na vele jaren. Uiteraard willen we hen hiervoor bedanken!

  Naar voren worden gevraagd:

  • Diana IJzer
  • Marjan Steinfort

  Helaas zijn Diana, Marjan en anderen niet aanwezig. We gaan ons best doen om de bloemen op andere wijze bij hun te krijgen.

 • 13. Sluiting

  De vergadering is gesloten.