• Jan Buma Jeugdfonds

  Inleiding 
  Stichting v.v. Succes Jan Buma Jeugdfonds (hierna: JBJ) is opgericht op 29 november 2018. JBJ is vernoemd naar Jan Buma, oud jeugdvoorzitter én voorzitter van v.v. Succes. Helaas zijn er nog altijd gezinnen die leven op of onder de armoede grens. Om het voor kinderen uit deze gezinnen toch mogelijk te maken om deel te nemen aan activiteiten bij of georganiseerd door v.v. Succes is dit fonds in het leven geroepen. 

  Strategie 
  JBJ behaalt haar vermogen uit:

  • donaties en schenkingen;
  • opbrengsten van acties en evenementen;
  • verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
  • alle andere verkrijgingen.

  Statutair heeft de stichting ten doel: Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet draagkrachtige ouders om deel te nemen aan activiteiten van voetbalvereniging Succes. Via de coördinator of het bestuur van het JBJ kan een beroep op dit fonds worden gedaan. Deze regeling geldt niet voor de contributie, hiervoor kunnen gezinnen een beroep doen via Meedoen Hollands Kroon.

  Het JBJ heeft géén winstoogmerk. 

  Mocht de stichting op enig moment ontbonden worden, dan zal het resterend saldo aan een andere Algemeen Nut Beogende Instelling worden overgemaakt of op andere wijze ten bate komen van het algemeen belang. 

  Hoofdlijnen beleidsplan 
  In deze beleidsperiode zal het JBJ zich met name richten op het bijeen brengen van fondsen om uiteindelijk ook daadwerkelijk gelden te kunnen uitgeven. 
  Voor het werven van gelden zal ingezet worden om donateurs aan de stichting te binden. De stichting zal verder via evenementen en langs andere wegen werken aan naamsbekendheid en vindbaarheid van het JBJ om het fonds verder onder de aandacht te brengen. 
  De stichting zal het bijeengebrachte kapitaal op een zorgvuldige wijze beheren, waarbij risicomijdend gehandeld zal worden (sparen) en rendementsverwachtingen in deze beleidsperiode beperkt zullen worden gehouden. Uitgaven hieruit zullen uitsluitend na bestuursbesluit worden gedaan. Tijdens elke jaarvergadering van v.v. Succes zal de stichting een jaarverslag uitbrengen.   

  Bestuur 
  Voorzitter: Raymond Leever 
  Penningmeester: Rick Doesburg 
  Secretaris: Dennis Klein

  De bestuursleden van de stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

  Contactinformatie
  Postbus 74 1777ZH Hippolytushoef 
  www.vvsucces.com/jeugdfonds
  jeugdfonds@vvsucces.com

   

  Algemene informatie

  Rechtsvorm Stichting
  Statutaire naam Stichting vv Succes Jan Buma Jeugdfonds
  Ook genoemd Jan Buma Jeugdfonds
  Profiel URL www.vvsucces.com/jeugdfonds
  Rekeningnummer NL17 RABO 0370 3308 11
  KvK nummer 73233234
  Statutaire zetel gemeente Hollands Kroon
  RSIN 859413342
  SBI-Code 94993
  Activiteiten Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet draagkrachtige ouders om deel te nemen aan activiteiten van voetbalvereniging Succes.