• In memoriam Jack Steenvoorden

    Op 16 januari j.l. is oud-jeugdcommissielid Jack Steenvoorden overleden.

    Jack heeft in de periode midden jaren 70 tot begin jaren 80 veel voor onze vereniging betekend. Toen in 1979 het zittende bestuur van Succes door de ledenvergadering werd weggestemd en Michel Burm als secretaris tijdelijk de honneurs waarnam, begon Jack aan de ‘wederopbouw’ van de Jeugdcommissie. In de eerste paar maanden helemaal alleen en later verzamelde hij een aantal nieuwe commissieleden als Jan Buma, Siep Wierema en Jules Vriezema om zich heen. Hij is ook de mede-initiator geweest van het Adriaan Hoogesteger toernooi. Hij vond namelijk dat een actief bestuur zorgde voor een levendige vereniging. Een principe, dat het huidige jeugdbestuur nog altijd onderschrijft.

    Wij wensen zijn vrouw Renny, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe met dit verlies.