• We willen weer voetballen tegen andere clubs en dat gaat gebeuren. Er gloort licht aan het einde van de coronatunnel.

  Eerst iets belangrijks
  Een vereniging bestaat uit een gouden driehoek en als ook maar 1 pijler wegvalt, dan valt de vereniging. Een vereniging heeft bestaansrecht wanneer er voldoende leden, sponsoren en vrijwilligers zijn. Door de maatregelen die ons in verband met corona zijn opgelegd en alles wat daarbij komt kijken, is het voor ons als bestuur lastig geweest om de vereniging open te houden.

  Juist dan doet het goed om te zien dat:

  • Sponsoren Succes trouw blijven. Succes wil en gaat deze trouw dan ook 'terugbetalen'. De sponsorcommissie zal de sponsoren benaderen met een extra actie. Dit willen we doen om te laten zien dat Succes de sponsoren ook trouw is.
  • Vrijwilligers die zich volle bak in blijven zetten. Denk hierbij aan de vrijwilligers die zich inzetten op en rond het terrein (we hebben weer een mooie poort bij de ingang). Maar zeker ook de vrijwilligers die meerdere keren per week op het trainingsveld staan en in de weekenden helpen om extra activiteiten te organiseren. Of degene die nog steeds trouw oud papier lopen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zodra het weer mag, dan komt de evenementencommissie met een dikke party om iedereen te bedanken voor de inzet.
  • Leden die Succes trouw blijven. De jeugd gaat volle bak door en elke week is er wat leuks voor hen. De pluim is bij het vorige punt al gegeven, maar hulde voor de jeugdcommissie die kijkt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Maar ook de senioren die Succes trouw blijven en elke week de kicksen poetsen in de hoop dat ze binnenkort weer mogen strijden in het blauw/zwart.

  Dit maakt ons als bestuur trots op onze voetbalvereniging en wij hebben er het volste vertrouwen in dat v.v. Succes ook de resterende coronatijd goed door zal komen. Zolang de gouden driehoek maar blijft staan en we dus met z'n allen nog even doorzetten.

  Het mooie is dat we er klaar voor zijn om, zodra het weer mag, ons complex vol te laten stromen met Succes en succes-ers.

  Competitie hervatten in januari
  In het scenario van de KNVB gaan we uit van een start in het weekend van 16/17 januari 2021. In dit scenario is het uitgangspunt dat de competities volledig uitgespeeld kunnen worden.

  Het uiteindelijke besluit om de competitie in januari wel/niet te hervatten, neemt de KNVB uiterlijk in de week voor de kerstvakantie. Op dat moment moet er voldoende duidelijkheid zijn over de mogelijkheid om volledig te trainen en oefenwedstrijden te spelen. Wanneer de competitie niet in januari hervat kan worden, zijn we aangewezen op alternatieve scenario’s. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat competities op een andere wijze worden uitgespeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan langer doorgaan waardoor de zomerstop korter zal zijn. Afhankelijk van de definitieve startdatum, zal worden afgestemd wat het meest optimale vervolg is.

  Competitie hervatten na januari
  Wanneer er niet gestart kan worden in januari, willen we flexibel in kunnen spelen op de dan geldende situatie. De KNVB gaat hierin rekening houden met:

  • Het moment dat competitievoetbal weer toegestaan is.
  • Het moment dat volledig trainen weer toegestaan is, met voldoende ruimte om te kunnen trainen.
  • Het aantal weekenden dat nog beschikbaar is om te spelen tot eind juni.
  • Voldoende ruimte voor inhaalmomenten om afgelaste wedstrijden nog in te halen.

  Per categorie zijn er verschillende knoppen waar de KNVB aan kan draaien om de competitie te hervatten, waarbij die knoppen ook gecombineerd kunnen worden toegepast. Hoe dan ook is flexibiliteit van groot belang en zal er waar nodig maatwerk geleverd moeten worden.

 • Klik hier voor de link naar de site waar de rijksoverheid het risiconiveau aangeeft

  Tot slot

  De waarde van v.v. Succes laat zich lastig in geld uitdrukken. Wat eenvoudiger is vast te stellen, is dat Wieringen baat heeft bij een bloeiend verenigingsleven. Vooral omdat dit bijdraagt aan lichamelijk en geestelijk welzijn van iedereen. Over één ding kunnen we het daarom snel eens zijn: v.v. Succes is van onschatbare waarde en we moeten er met zijn allen alles aan doen om deze te behouden.

  Krijg je nog geen mail van ons, stuur dan even je mailadres naar info@vvsucces.com