• Corona spelregels bij v.v. Succes

  Algemene spelregel voor iedereen: Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.

  Per 1 juli zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Er mag weer worden gesport door alle doelgroepen/leeftijden in alle takken van sport. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit houdt in dat tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Hierbij mag publiek - met inachtneming van de 1,5 meter regel - aanwezig zijn. 

  Corona maatregelen trainingen en wedstrijden

  Voor spelers is er tijdens de wedstrijd en trainingen is dus geen 1,5 meter verplicht. Maar welke afstand je moet houden voor en na de wedstrijd is afhankelijk van je leeftijd:

  18 jaar of ouder?

  • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Behalve kinderen t/m 12 jaar die mogen dichtbij je komen.
  • In de kleedkamer maximaal 6 personen. Dit betekent twee kleedkamers per team of om de beurt omkleden als er niet genoeg kleedkamers beschikbaar zijn.
  • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

  13 t/m 17 jaar?

  • Je hoeft geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar. Wel tot een volwassen leider/of trainer, zowel binnen als buiten het veld. Je kunt dus wel met het hele team in 1 kleedkamer, echter de leider/trainer dient afstand te houden.
  • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

  Jonger dan 13 jaar?

  • Je hoeft tot niemand afstand te houden en je kunt je vrij bewegen.

  Kantine

  • In de kantine geldt een verplichte looproute: ingang aan de kant van de velden, uitgang aan de kant van de toiletten.
  • Op de vloer is de looprichting aangegeven richting de bar. Daar bestellen, liefst contactloos betalen en dan plaatsnemen aan een tafel of consumptie mee nemen naar buiten. Uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Bezoekers zullen verzocht worden zoveel mogelijk met pin te betalen.
  • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen.
  • Er mogen maximaal twee personen tegelijk naar het toilet.
  • Vermijd drukte
  • In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt.
  • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de toko-commissie evalueren. 

  Kleedkamer

  • Jonger dan 13 jaar: geen beperkingen
  • 13-17 jaar: onderling geen beperkingen, afstand houden tot volwassen begeleider(s)
  • 18 jaar en ouder: maximaal 6 personen per kleedkamer. Vraag in wedstrijdsecretariaat of er meer kleedkamers beschikbaar zijn op dat moment, zo niet dan in groepen van 6 omkleden.

  Ouders en toeschouwers

  • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
  • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

  Spelers

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.)
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine. 
  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
  • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
  • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.

  Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen.
  • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
  • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 4 personen.

  Veiligheid- en hygiëneregels

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging.
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte. 

  Accommodatie

  • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. v.v. Succes verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.
  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
  • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar.
  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt.
  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.