• Club van 100

    Sinds 9 mei 2000 heeft v.v. Succes een zogeheten Club van 100. Deze stichting heeft tot doel iets extra’s te doen voor de leden van of de voetbalvereniging Succes in het algemeen, dat niet uit de normale middelen van de vereniging kunnen worden bekostigd. Vele goede en leuke initiatieven zijn inmiddels ondersteund.

    Voor €50 per jaar steun je de Club van 100 van voetbalvereniging Succes. De Club van 100 gebruikt dit geld voor zaken die niet binnen de reguliere begroting van Succes vallen. Dit na verzoeken van leden van Succes. Deze verzoeken worden door het bestuur van de Club van 100 beoordeeld. Eens per jaar is er een donateursvergadering waar openheid van zaken gegeven wordt over de financiën en het beleid besproken wordt.

    Voorstellen of ideeën waarbij een beroep op de Club van 100 wenselijk is kunnen per mail of bij de bestuurleden worden ingediend. Het bestuur van de Club van 100 bepaalt dan uiteindelijk of aan een voorstel wordt meegewerkt. Het bestuur bestaat uit Willem Waiboer, Chris Kuut en Edwin Wittink.

    Voor meer informatie, voorstellen of ideeën kan ook worden gemaild naar clubvan100@vvsucces.com.

    Rekeningnummer NL24 RABO 0370 4045 99