• Oktober is de maand dat v.v. Succes de ALV organiseert. Met COVID19 is dit jaar veel anders dan in de afgelopen jaren. Zo ook de ALV, deze zal worden uitgesteld.

  Uitstel

  De ALV heet niet voor niets voor de Algemene Leden Vergadering en is de vergadering voor de leden. Zoals bekend is de kantine gesloten en is het niet toegestaan om hier de vergadering in te houden. We hebben nog gedacht aan alternatieven zoals de vergadering houden op 1 van de velden of de vergadering elektronisch houden. Helaas is het ook nog zo dat momenteel per week de regelgeving kan veranderen en daarmee ook de mogelijkheden.

  Wij willen graag een ALV waar de leden ook echt inspraak kunnen hebben. Dat is helaas met alle alternatieve vormen niet of minder mogelijk. Vandaar dat er is besloten om de ALV uit te stellen.

  Wanneer is de ALV dan wel?

  Alles is afhankelijk van hoe COVID19 zich zal ontwikkelen. Hopelijk kunnen we de ALV snel houden maar helaas zijn aanvullende maatregelen momenteel vaker in het nieuws dan afbouwen van maatregelen.

  Zoals de premier zegt, “we varen op zicht”. De ALV zal zo spoedig mogelijk worden gehouden maar dit is uiteraard afhankelijk van hoe COVID19 zich ontwikkeld.

  Maar de ALV is toch verplicht?

  De ALV is voor een verenging een verplichte vergadering. Momenteel is hier echter tijdelijk ontheffing voor in verband met Corona. Voor meer informatie zie:

  -   Bericht van de koning

  -   Bericht van NOC/NSF

  Tussentijds aftredend

  -       Paul Visser is tussentijds afgetreden als secretaris en zal worden waargenomen door Dennis Klein.

  -       Frank Dikken is tussentijds afgetreden als penningmeester en zal worden waargenomen door Rick Doesburg.

   

  Krijg je nog geen mail van ons, stuur dan even je mailadres naar info@vvsucces.com.