Socialize

FacebookTwitter

Club van 100

Sinds 9 mei 2000 heeft v.v. Succes een zogeheten Club van 100. Deze stichting heeft tot doel iets extra’s te doen voor de leden van of de voetbalvereniging Succes in het algemeen, dat niet uit de normale middelen van de vereniging kunnen worden bekostigd. Vele goede en leuke initiatieven zijn inmiddels ondersteund.

Ook lid worden van de Club van 100?
Zowel particulieren als bedrijven kunnen donateur worden van de Club van 100. Van iedere donateur wordt de (bedrijfs-) naam vermeld op Club van 100 borden in de kantine. Donateur worden kan door het invullen van het inschrijfformulier. Formulieren liggen onder de Club van 100 bus in de kantine of kunnen via deze link worden gedownload. Ingevulde formulieren kunnen bij Willem Waiboer, Edwin Wittink of Marcel Morant worden ingeleverd.

Voorstellen of ideeën waarbij een beroep op de Club van 100 wenselijk is kunnen schriftelijk in de speciale bus in de kantine of bij de bestuurleden worden ingediend. Het bestuur van de Club van 100 bepaalt dan uiteindelijk of aan een voorstel wordt meegewerkt.

Voor meer informatie, voorstellen of ideeën kan ook worden gemaild naar
wdwaiboer@quicknet.nl of edwin.wittink@planet.nl